Algemene speerpunten

Algemene speerpunten

Bij de afweging van nut en noodzaak van een bedrijvenvereniging maken de leden van de VOA onderscheid tussen het sociale aspect en collectieve belangenbehartiging. Voorwaarden voor goed ondernemen bereik je met elkaar.

Onze algemene missie

 • Belangenbehartiger van Alphens bedrijfsleven
 • Leverancier van een B-to-B netwerk om onderling zakendoen te bevorderen
 • Informatie en kennisuitwisseling
 • Stimulans voor leden om zich actief in te zetten voor ondernemend Alphen
 • Leverancier van een sociaal netwerk
 • De gesprekspartner voor lokale en regionale overheid

De speerpunten van de VOA

 • Bedrijvigheid
 • Denktank voor economische ontwikkelingen
 • Ontwikkeling bedrijventerreinen

Infrastructuur

 • Bereikbaarheid
 • Parkeren
 • Openbaar vervoer
 • Mobiliteit

Onderwijs en werkgelegenheid

 • Relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven
 • Bevorderen werkgelegenheid

Wonen - Werken - Recreëren

 • Goede balans tussen wonen, werken en recreëren
 • Zorgvoorzieningen
 • Cultuur

Onze adverteerders