Contributie / Beëindiging lidmaatschap / Statuten


Contributie

Er zijn 8 contributieniveaus, afhankelijk van het aantal werknemers per bedrijf, waarbij het aantal werkzaam in de vestiging in de regio Alphen aan den Rijn bepalend is. U kunt lid worden van de VOA als uw onderneming in de gemeente Alphen aan den Rijn gevestigd is of in een direct aan de gemeente Alphen aan den Rijn grenzende gemeente.

Voor nieuw opgerichte ("startende") bedrijven, niet zijnde een herstructurering c.q. nieuwe dochteronderneming van een bestaand bedrijf, kan gedurende 3 jaar een kortingsregeling voor de contributie worden toegepast.

Leden/begunstigers hebben voor hun (leidinggevende) vertegenwoordigers het recht van gratis toegang tot alle normale bijeenkomsten van de VOA (zoals lunches, bijeenkomsten, VOA-netwerkborrels, jaarvergaderingen etc.). Het bestuur kan echter in uitzonderlijke situaties het aantal vertegenwoordigers per lid/begunstiger limiteren.

De bedragen voor de contributie 2018 (excl. BTW) zijn:

1 t/m 5 werknemers € 340,--
6 t/m 10 werknemers € 354,--
11 t/m 20 werknemers € 383,--
21 t/m 40 werknemers € 448,--
41 t/m 60 werknemers € 493,--
61 t/m 100 werknemers € 593,--
101 werknemers en meer € 713,--
Begunstigers € 198,--


Kortingsregeling voor "starters"

1e jaar als startende onderneming - 50% korting op de jaarcontributie
2e jaar als startende onderneming - 30% korting op de jaarcontributie
3e jaar als startende onderneming - 15% korting op de jaarcontributie

De datum van inschrijving bij de KvK is bepalend voor de starterskorting:

KvK-inschrijving in 2018 = 1e jaars, 2017 = 2e jaars en 2016 = 3e jaars starter.

Als een onderneming in de loop van een jaar VOA-lid wordt, brengen wij uiteraard een pro rato contributiebedrag in rekening.

Een exemplaar van de statuten volgt bij bevestiging van aanmelding.

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

Let u bij opzeggen op artikel 6 lid 1 van de statuten: dit moet schriftelijk en vòòr 1 oktober met ingang van het daaropvolgende verenigingsjaar.

DOWNLOAD HIER DE STATUTEN

LID WORDEN
Onze adverteerders