De VOA-netwerkborrel

De VOA-netwerkborrel

De VOA-netwerkborrel is, mede dankzij de sponsors, uitgegroeid tot een maandelijkse happening die bijzonder op prijs wordt gesteld door leden en genodigden.

De locatie voor de VOA-borrel is in overleg te bespreken maar moet wel een horecalocatie zijn en beschikken over een horecavergunning en geschikte ruimten voor een totaal van 200 tot 250 gasten.Het verdient aanbeveling vooraf afspraken te maken met betrekking tot de catering voor het eerste uur van de reguliere borrel (17.30-18.30 uur).

Standaard vindt de borrel plaats op de eerste donderdag van de maand, van 17.30 tot 18.30 uur. Voorafgaand aan de VOA-netwerkborrel ontmoeten de starters elkaar van 16.30 tot 17.30 uur op dezelfde locatie. Dit is een kleinere groep van maximaal 30 personen. Zij hebben vaak een thema voor dit bewuste uur en stromen in bij de aansluitende reguliere VOA-borrel.

De borrel wordt aangekondigd in de agenda via het VOA-Magazine, op onze website en bekendgemaakt via Facebook en Twitter. Daarnaast versturen we naar leden en genodigden een zogenaamde “borrelkaart” per mail. De rechtstreekse kosten voor de vervaardiging van deze digitale kaart zijn € 75 excl. BTW voor de opmaak in een bestaand en vast stramien. Indien wij ook de tekst vervaardigen komt de kaart op € 150 excl. BTW. De kosten voor catering en locatie komen voor uw rekening. 

Wilt u meer weten over de sponsoring van de VOA-borrel en de voordelen voor u als ondernemer? Bel het VOA-secretariaat en vraag naar Petra: zij weet "van de hoed en de rand”! Telefoonnr. 0172-424468 of stuur een mailbericht aan petra@voaonline.nl

Onze adverteerders