Over VOA

Over VOA

De VOA is een ondernemingsvereniging in Alphen aan den Rijn met een warm lokaal en regionaal hart voor ondernemers en hun belangen. Met ruim 600 direct aangesloten leden en 300 retailbedrijven, aangesloten via de winkeliersverenigingen, vertegenwoordigt de VOA in totaal zo'n 1000 bedrijven. Dat geeft de VOA een stem van gewicht in overlegorganen op lokaal, regionaal en provinciaal niveau; zowel bij de overheid als in de private sector.

De VOA staat voor betrokkenheid en professionaliteit. Het eerste doel is vooral om ondernemers met elkaar te verbinden, zodat zij van elkaars kennis, ervaring en netwerk kunnen profiteren. De achterliggende doelstelling is om het economisch klimaat in het werkgebied blijvend van positieve impulsen te voorzien, zodat bedrijven optimaal worden gefaciliteerd om hun activiteiten uit te breiden waardoor de werkgelegenheid toeneemt.

Dat doet de VOA onder meer door maandelijks netwerkbijeenkomsten te houden en periodiek relevante en innovatieve workshops, seminars en themasessies te organiseren. Dat stelt de leden in staat om doelbewust en slagvaardig op de markt te opereren. En de VOA doet er alles aan om die uitgangspositie voor haar leden structureel te verstevigen. De VOA doet meer. De VOA werkt.

De VOA: dat zijn we samen!

10 redenen om lid te worden van de VOA:

  1. Grootste netwerk van ondernemingen in de Gemeente Alphen aan den Rijn en omstreken
  2. Maandelijkse netwerkbijeenkomsten en borrels om te leren en ervaringen uit te wisselen
  3. Kennis delen in Masterclasses, brainstormsessies, workshops of Business School
  4. Collectieve belangenbehartiging van en voor leden in nauwe samenwerking met Gemeente en Provincie
  5. Bemiddeling en aandacht voor de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt(ontwikkelingen)
  6. Sterke lobby voor eigentijdse infrastructuur (zoals de N 207, maximabrug en rondleiding rondom Alphen aan den Rijn)
  7. Bevordering, aanpassingen en veiligheid op de bedrijventerreinen
  8. Relevante informatievoorziening voor en door ondernemingen via website en VOA magazine
  9. Introductie en kennismaking met 100 collega VOA leden via sociale media, VOA magazine en www.VOAonline.nl
  10. Intensieve begeleiding van startende ondernemingen

Doe er je voordeel mee en meld je nu aan als lid van de VOA!


Onze adverteerders